Διαβάζετε τη σελίδα Συνεργάτες
Δαμιανός Σαχμπαζίδης

Δαμιανός Σαχμπαζίδης

Υπεύθυνος MBG Β. Ελλάδος
Χρύσα Δ. Δεληγιάννη

Χρύσα Δ. Δεληγιάννη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κωνσταντίνος Αναστασιάδης

Κωνσταντίνος Αναστασιάδης

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ

ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΑΡΙΔΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΑΡΙΔΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Στέλλα Μουχσιάδου

Στέλλα Μουχσιάδου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κατερίνα Ολεινικ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

– Δωρεάν διαβούλευση –

    Συνεργάτες
    ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
    ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
    Μεταφράστρια