Βλέπετε την σελίδα Συνεργάτες

Σόνια Τσαγκλή

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Ζαχαριάν

Σύμβουλος & Γραμματέας Διοίκησης - Island Region

Νεφέλη Τζανου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολέτα Σαρίδου

Οικονομολόγος

Στεφανία Καφάζη

Δικηγόρος παρ' εφεταις - Island Region

Επικοινωνήστε με τους Συνεργάτες μας

MBGcs’ social media Instagram, Twitter, Facebook.