Όλα τα νέα

Πρόσφατα νέα

Αλλαγές στην λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Παράταση οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών έως και τις 30/6/2022

Νέα μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%