Η Ελλάδα εκτός του ότι αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, λόγω της σπάνιας ομορφιάς και εξαιρετικού κλίματος, είναι και ένας ασφαλής και πολλά υποσχόμενος επενδυτικά προορισμός. Κάθε χρόνο παρατηρούμε όλο και μεγαλύτερη αύξηση επενδυτών στην χώρα μας, ειδικά στον χώρο των ακινήτων. Πολίτες μέλη είτε της ΕΕ είτε όχι σπεύδουν να αγοράσουν ακίνητη…

Τα βήματα για έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα  Ο αιτών, που είναι φυσικό πρόσωπο, μπορεί να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου αφού συμπληρώσει και υποβάλει τις ακόλουθες αιτήσεις στη Φορολογική Αρχή: Δ210  «Αίτηση για αριθμό ΑΦΜ / Αλλαγή δήλωσης προσωπικών πληροφοριών» και «Δήλωση του Φορολογούμενου» Εκτός από την παρουσίαση των παραπάνω εγγράφων απαιτούνται επίσης: Ένα…

Εισαγωγικά Όταν μία επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα, για τις οποίες αφενός δεν απαιτείται να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν, αφετέρου είναι υπόχρεη να καταβάλλει ελληνικό Φ.Π.Α., τότε πρέπει να εγγραφεί στην Ελλάδα για σκοπούς Φ.Π.Α.. Περαιτέρω, για φορολογητέες πράξεις που διενεργούνται στο εσωτερικό…

Page 1 of 431 2 3 43
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.