Το νέο έντυπο Ε1 και η εγκύκλιος με τις οδηγίες για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης με τα εισοδήματα του 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για το πώς θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι τις δαπάνες που έκαναν το 2017 με πλαστικό χρήμα για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο, τα…

Νομοσχέδιο για την εκ νέου θεσμοθέτηση της Χρυσής Βίζας, προγραμματίζει η Κυβέρνηση. Δικαίωμα στη Χρυσή Βίζα δρομολογείται, όχι μόνο για τους επενδυτές που επενδύουν κεφάλαια στην αγορά ακινήτων αλλά και σε αυτούς που αποσκοπούν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, ανάμεσα στους όρους που δρομολογούνται, συγκαταλέγονται τα κεφάλαια που τοποθετούνται σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία…

Με την ΠΟΛ. 1138/2017 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικές με τις διατάξεις των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 10, 13 και 14 του ν. 4474/2017 όπου τροποποιήθηκαν θέματα φορολογικού κεφαλαίου. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4474/2017  που σχετίζεται με τις «Φορολογικές διατάξεις για τις…

Όπως είναι γνωστό με τον ν. 3091/2002 (άρθρα 15 – 18) προβλέφθηκε η επιβολή του ειδικού φόρου ακινήτων προς το σκοπό της αποφυγής της απόκτησης ακινήτων από offshore εταιρίες. Δυνάμει του άρθρ. 15 του ανωτέρω νόμου εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, από την επιβολή του ΕΦΑ, οι εταιρίες (Α.Ε., .Ε.Π.Ε., Ο,Ε και Ε.Ε.), εφόσον δηλώνουν τα φυσικά…

Νέα απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων εισήχθη με το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την 12.12.2016 και έχει τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση για τα νομικά πρόσωπα με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ως γνωστό με τον ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3842/2010, προβλέπεται σε όλα…

Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «EΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/43/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 537/2014»

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere