Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, μια ηλεκτρονική αίτηση έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του έτους 2019, με στόχο να καταγραφούν στις υπηρεσίες πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε παλιότερες καταγραφές. Υπεύθυνοι για την υποβολή δηλώσεων Φυσικά και Νομικά πρόσωπα με δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα που…

Σύμφωνα με το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών το χρηματικό ποσό που κατατίθεται σε κοινό λογαριασμό και δεν σχετίζεται με εισοδήματα που συμπεριλήφθηκαν στην φορολογική αρχή από τους συνδικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού ούτε από άλλη δηλωμένη πηγή και αιτία, θεωρείται ότι αποτελεί εισόδημα του συγκεκριμένου συνδικαιούχου στον τραπεζικό λογαρισμό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται Χρεώσεις του κοινού τραπεζικού λογαριασμού,…

Ραγδαία αύξηση στις επενδύσεις κατοικιών και εμπορικών ακινήτων σε πανευρωπαΪκό επίπεδο  κατέγραψε η Ελλάδα το 2019, κάνοντας αρκετοί λόγο για πρωτιά αυτής. Η Ελλάδα εμφανίζεται ανάμεσα στις εφτά πρώτες ευρωπαϊκές χώρες αφήνοντας πίσω της υψηλών επενδυτικών προδιαγραφών χώρες, όπως η Γερμανία. Πόλος έλξης των ξένων επενδυτών είναι η ελληνική αγορά ακινήτων, που παρά την αύξηση…

Οποιοσδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης, θα μπορεί από τις 22 Ιουλίου 2018, να δημιουργεί μία μονοπρόσωπη εταιρεία μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e– ΥΜΣ) μέσα σε μόλις 13 λεπτά. Το κόστος της υπηρεσίας είναι μηδενικό τον πρώτο χρόνο ενώ στη συνέχεια  βαίνει μειωμένο κατά 70% σε σύγκριση με το κόστος σύστασης της υπηρεσίας μίας…

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με έγγραφο του, παρέθεσε σχετικές οδηγίες για την ανανέωση και την χορήγηση των αδειών διανομής σε πολίτες τρίτων χωρών για λόγους ανθρωπιστικούς. Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει ότι άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που φέρουν λόγους ανθρωπιστικούς, έγινε δεκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 1 περ. στ’ του…

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε με νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε νέα ρύθμιση για την απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών για ακίνητα που είναι κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα. Ανάμεσα στα προαπαιτούμενα που μέχρι στιγμής αρκετοί δεν γνώριζαν είναι :η βεβαίωση από τη ΔΕΔΔΗΕ και υπεύθυνη δήλωση από τον οικείο δήμο. Για όσου δεν έχουν…

Το νέο έντυπο Ε1 και η εγκύκλιος με τις οδηγίες για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης με τα εισοδήματα του 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για το πώς θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι τις δαπάνες που έκαναν το 2017 με πλαστικό χρήμα για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο, τα…

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση σχετικά με την προσθήκη τίτλων οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών. Στους τίτλους προστίθενται οι άδειες διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, η άδεια διαμονής που αφορά επενδυτική δραστηριότητα αλλά και την άδεια διαμονής ιδιοκτήτης ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Σύμφωνα με την…

Διευκρινίζονται έτσι, τα κατωτέρω : Στις ρυθμίσεις ανήκουν οι μισθώσεις μονοκατοικιών και διαμερισμάτων, με εξαίρεση οικήματα χαρακτηριζόμενα κατά αυτό τον τρόπο λόγω κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, άλλου τύπου οικήματα με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια και δωμάτια τα οποία βρίσκονται μέσα σε διαμερίσματα ή μονοκατοικίες, από τη στιγμή που συνδέονται για χρονική διάρκεια λιγότερη του…

Νομοσχέδιο για την εκ νέου θεσμοθέτηση της Χρυσής Βίζας, προγραμματίζει η Κυβέρνηση. Δικαίωμα στη Χρυσή Βίζα δρομολογείται, όχι μόνο για τους επενδυτές που επενδύουν κεφάλαια στην αγορά ακινήτων αλλά και σε αυτούς που αποσκοπούν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, ανάμεσα στους όρους που δρομολογούνται, συγκαταλέγονται τα κεφάλαια που τοποθετούνται σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere