Οποιοσδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης, θα μπορεί από τις 22 Ιουλίου 2018, να δημιουργεί μία μονοπρόσωπη εταιρεία μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e– ΥΜΣ) μέσα σε μόλις 13 λεπτά. Το κόστος της υπηρεσίας είναι μηδενικό τον πρώτο χρόνο ενώ στη συνέχεια  βαίνει μειωμένο κατά 70% σε σύγκριση με το κόστος σύστασης της υπηρεσίας μίας…

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με έγγραφο του, παρέθεσε σχετικές οδηγίες για την ανανέωση και την χορήγηση των αδειών διανομής σε πολίτες τρίτων χωρών για λόγους ανθρωπιστικούς. Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει ότι άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που φέρουν λόγους ανθρωπιστικούς, έγινε δεκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 1 περ. στ’ του…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere