Διαβάζετε τη σελίδα Νέο ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου/εξόδου τροποποιεί τον κώδικα συνόρων Σένγκεν και αντικαθιστά τη σφράγιση των διαβατηρίων Η Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσίευσε τον Κανονισμό 2017/2226 που σχετίζεται με το σύστημα εισόδου -εξόδου της Συνθήκης του Σένγκεν και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής αυτής. Στο νέο σύστημα θα καταχωρούνται  οι απαραίτητες πληροφορίες για την…

Διαβάζετε τη σελίδα ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ,υπογράφτηκε από το Διοικητή της ΑΑΔΕ,  η απόφαση για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. Στην εν λόγω απόφαση προσδιορίζονται πρώτον,  οι υποχρεώσεις που έχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κατά δεύτερον η διαδικασία καταχώρησης στο Μητρώο…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere