Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατέθεσε σχέδιο νόμου με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου συγκαταλέγονται καινούριες διατάξεις που αφορούν την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου και οι οποίες θα αντικαταστήσουν εκ νέου τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 3843/2010. Να σημειώσουμε πως οι προαναφερθείσες διατάξεις δεν ίσχυσαν ποτέ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμός οικ. 39142/2017, όπου αποφασίζεται  η παράταση της διορίας ένταξης στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» για τις κατηγορίες 1, 2, 4, 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 επιμηκύνεται για 30 ημέρες από την λήξη της  καθορισμένης διορίας, με…

Με την ΠΟΛ. 1138/2017 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικές με τις διατάξεις των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 10, 13 και 14 του ν. 4474/2017 όπου τροποποιήθηκαν θέματα φορολογικού κεφαλαίου. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4474/2017  που σχετίζεται με τις «Φορολογικές διατάξεις για τις…

Η φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες. Κάθε μία εκ των οποίων έχει διαφορετικό φόρο, ο οποίος εξαρτάται από τον βαθμό συγγένειας ανάμεσα στον κληρονόμο και στον κληρονομούμενο. Οι κατηγορίες διακρίνονται ως εξής.

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η παραγραφή της εξουσίας της διοίκησης για εξακρίβωση διοικητικών παραβάσεων και η υποχρέωση διοικητικών παραβάσεων έχει προσδιοριστεί σε θεμελιώδη εγγύηση έναντι του Κράτους.

Οφειλή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου δεν υφίσταται, κατά την μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την απόφαση της Δημόσια Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η καταφυγή του φορολογούμενου και το σκεπτικό του ΔΕΔ βασίστηκαν στην ΠΟΛ. 1042/2017,

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere