Διαβάζετε τη σελίδα Παρακράτηση φόρου σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα – Πολ. 1007/2017   Δυνάμει της υπ’ αριθμόν ΠΟΛ.1007/18.1.2017 «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων…

Διαβάζετε τη σελίδα Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν.4446/2016 στον ειδικό φόρο ακινήτων (ΕΦΑ) Όπως είναι γνωστό με τον ν. 3091/2002 (άρθρα 15 – 18) προβλέφθηκε η επιβολή του ειδικού φόρου ακινήτων προς τον σκοπό της αποφυγής της απόκτησης ακινήτων από offshore εταιρίες. Δυνάμει του άρθρ. 15 του ανωτέρω νόμου εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, από την…

Διαβάζετε τη σελίδα Κατάργηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και καθιέρωση γνωστοποίησης λειτουργίας τους Δυνάμει του Ν. 4442/2016, «Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, τροποποιείται και επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.Με τις νέες διατάξεις απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία έναρξης…

Διαβάζετε τη σελίδα Νέες ρυθμίσεις για τις μικρής διάρκειας μισθώσεις Δυνάμει του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016  καθορίζεται το νέο πλαίσιο, όπως αυτό θα ισχύσει από την 01.02.2017, σύμφωνα με το οποίο μπορεί κανείς να προβεί σε συμφωνία εκμίσθωσης μικρής διάρκειας του ακινήτου του. Ως ακίνητο δε για τις ανάγκες το νόμου και σύμφωνα με…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere