Διαβάζετε τη σελίδα Νέος αναπτυξιακός νόμος 2016 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4339/2016, με τίτλο “Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Kαθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις”, ο οποίος στοχεύει στην πραγματοποίηση πολλών νέων επενδύσεων.

Διαβάζετε τη σελίδα Εγκύκλιος 15.2016 ΕΓΚ 15/2016: ΕΓΚ.ΙΚΑ 15/16: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, εδάφιο 4, του άρθρου 8, του N . 4332/2015, προκειμένου να προβούν στην τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στην χώρα….

Διαβάζετε τη σελίδα Παράταση για 2 προγράμματα του ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ και Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων Δυνάμει του από 5-6-2016 δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώθηκε η παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere