Με την υπ΄ αριθμ.  884/2016 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνεδριάζοντας σε επταμελή σύνθεση, έκρινε συνταγματική την αναδρομική φορολόγηση εμβασμάτων του εξωτερικού ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Ειδικότερα το ΣτΕ κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό και την φορολόγησή τους, κατόπιν σχετικών προδικαστικών ερωτημάτων, που υποβλήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού…

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4378  (ΦΕΚ Α  55/05.04.2016) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις. Ειδικότερα με την ως άνω προσαρμογή, μεταξύ άλλων, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις σχετικές οδηγίες για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσο…

ΝΕΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την εκταμίευση του στεγαστικού δανείου για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας της πελάτισσάς μας κυρίας Ε.Ι.! Μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το ακίνητο! Αξία ακινήτου: 280.000,00€ Ποσό δανείου: 96.000,00€ Ίδια κεφάλαια: 184.000,00€ Επιτόκιο: κυμαινόμενο – Euribor (την παρούσα στιγμή αρνητικό…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere