Διαβάζετε τη σελίδα Ανατροπή σε πρόστιμο επιβαλλόμενο από το ΣΕΠΕ. Κρίθηκε παράνομη η επιβολή του για μην αναγραφή εργαζομένου στο πίνακα προσωπικού. Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαρίσης αρ. 153/2016. Ανατροπή σε πρόστιμο επιβαλλόμενο από το ΣΕΠΕ. Κρίθηκε παράνομη η επιβολή του για μη αναγραφή εργαζομένου στο πίνακα προσωπικού. Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαρίσης αρ. 153/2016.

Διαβάζετε τη σελίδα ΠΟΛ.1036/18-3-2016:Παροχή οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. ΠΟΛ.1036/18-3-2016:Παροχή οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετώνστις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων καιάλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Διαβάζετε τη σελίδα Παράταση της προθεσμίας για τις αδειοδοτήσεις των ιαματικών εγκαταστάσεων Παρατείνεται μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2016 η προθεσμία για τις αδειοδοτήσεις και εφοδιασμό με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν ιαματικές εγκαταστάσεις, όπως αυτή η προθεσμία προβλέπεται και τροποποιείται στις διατάξεις του Ν. 3498/2006 και ειδικότερα των άρθρων 17 παρ. 3,…

Διαβάζετε τη σελίδα Χορήγηση προθεσμίας δύο (2) ετών από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων για την προσκόμιση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Με ψηφισθέν σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής στις 22 Μαρτίου 2016, τροποποιήθηκε το άρθρο 13 παρ. 2 περίπτωση β του Ν. 4179/2013,…

Διαβάζετε τη σελίδα Σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων Σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων Διαβάστε ειδικότερα τη σχετική δημοσίευση του Υπουργείο Οικονομικών στον παρακάτω…

Deal

Διαβάζετε τη σελίδα Θέματα απαλλαγής και καταβολής ΦΠΑ κατά τη θέση και έξοδο μην κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη Με την ΠΟΛ 1026/3.3.2016 θεσπίστηκε η διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη και η διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την…

Bank ATM

Διαβάζετε τη σελίδα Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων, δυνάμη του οποίου ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 173) περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και κωδικοποιούνται διατάξεις για το Ταμείο Εγγύησης…

Διαβάζετε τη σελίδα Δεν υπάρχει φόρος πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής Ξεκάθαρη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής, δεν υπάρχει φόρος πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής, είτε αυτά είναι επαγγελματικά είτε είναι ιδιωτικά.

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere