Διαβάζετε τη σελίδα Φορολογία κληρονομιών, δωρεών αι γονικών παροχών

Η φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες. Κάθε μία εκ των οποίων έχει διαφορετικό φόρο, ο οποίος εξαρτάται από τον βαθμό συγγένειας ανάμεσα στον κληρονόμο και στον κληρονομούμενο.

Οι κατηγορίες διακρίνονται ως εξής.

Στην Α κατηγορία, συγκαταλέγονται σύζυγοι, υπογράφοντες συμφώνων συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Ο φόρος κληρονομιάς για κάθε περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταβληθεί ως εξής :

Για κλιμάκια περιουσίας 150.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 0%, ο φόρος κλιμακίου 0,00, η συνολική αξία περιουσίας 150.000,00 και ο ανάλογος φόρος 0,00. Για κλιμάκιο περιουσίας 150.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 1%, ο φόρος κλιμακίου 1.500,00 η συνολική αξία περιουσίας 300.000,00 και ο ανάλογος φόρος 1.500,00. Σε υπερβάλλον κλιμάκιο περιουσίας τέλος, ο συντελεστής φόρου είναι 10%.

Να σημειώσουμε πως για τον επιζώντα σύζυγο (5 έτη γάμου μετά) και τα ανήλικα τέκνα του, ισχύει ειδικό αφορολόγητο όριο κληρονομιάς.

Επιπλέον, οι άτυπες δωρεές ή γονικές παροχές χρημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογούνται εκτός κλίμακας χωρίς αφορολόγητο όριο και με συντελεστή 10%.

Στην Β κατηγορία συγκαταλέγονται τα αδέρφια, τα ανίψια, οι πεθεροί και οι πεθερές, οι γαμπροί, οι θείοι, ο προπάππους και η προγιαγιά, τα δισέγγονα, ο παππούς, η γιαγιά, οι νύφες και οι γαμπροί.

Ο καταβληθέν φόρος κληρονομίας για κάθε περιουσιακό στοιχείο, είναι ο εξής

Για Κλιμάκια περιουσίας 30.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 0%, ο φόρος κλιμακίου 0,00 και η συνολική αξία περιουσίας 30.000,00. Για κλιμάκιο 70.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 5%, ο φόρος κλιμακίου 3.500,00 και η συνολική αξία περιουσίας στις 100.000,00. Ακόμη, σε κλιμάκιο περιουσίας 250.000,00 ο συντελέστης φόρου είναι 10%, ο φόρος κλιμακίου 20.000,00 και η συνολική αξία περιουσίας στις 300.000,00.

Τέλος, σε υπερβάλλον κλιμάκιο περιουσίας ο συντελεστής φόρου είναι 20%.

Σημειωτέων, πως οι γονικές παροχές χρημάτων αυτής της κατηγορίας ή οι άτυπες δωρεές, φορολογούνται εκτός αυτής της κλίμακας με 20% συντελεστή και χωρίς όριο αφορολόγητο.

Στην Γ κατηγορία ανήκουν οι εξ αγχιστείας του δωρητή συγγενείς ή εξωτικοί ή οι εξ αίματος φορολογούμενοι. Έτσι, ο φόρος κληρονομιάς για το κάθε περιουσιακό στοιχείο είναι :

Για Κλιμάκια περιουσίας 6.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 0%, ο φόρος κλιμακίου 0,00 και η συνολική αξία περιουσίας 6.000,00. Για κλιμάκιο 66.000,00 ο συντελεστής φόρου είναι 20%, ο φόρος κλιμακίου 13.200,00 και η συνολική αξία περιουσίας στις 72.000,00. Ακόμη, σε κλιμάκιο περιουσίας 195.000,00 ο συντελέστης φόρου είναι 30%, ο φόρος κλιμακίου 58.500,00 και η συνολική αξία περιουσίας στις 267.000,00.

Τέλος, σε υπερβάλλον κλιμάκιο περιουσίας ο συντελεστής φόρου είναι 40%.

Οι της συγκεκριμένης κατηγορίας γονικές παροχές χρημάτων ή οι άτυπες δωρεές, φορολογούνται εκτός κλίμακας με 40% συντελεστή και χωρίς αφορολόγητο όριο.

Η καταβολή της δόσης γίνεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και να είναι κάτω από το ποσό των 500 ευρώ η κάθε μία.

Η δήλωση κληρονομιάς από την ημερομηνία θανάτου υποβάλλεται, σε έξι μήνες, αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε σε ξένη χώρα και σε ένα έτος, σε περίπτωση , που ο κληρονομούμενος απεβίωσε σε ξένη χώρα ή αν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος διαβιούσε στην αλλοδαπή κατά τη διάστημα θανάτου του κληρονομουμένου.

Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών
Φορολογία κληρονομιών
γονικών παροχών
Category
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
LinkedIn
back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere