Διαβάζετε τη σελίδα Υπουργική Απόφαση

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφάσισε την πρώτη τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ως εκ τούτου, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 30 Απριλίου 2-18 και ώρα 17.00.

Υπουργική Απόφαση
Υπουργική
Απόφαση
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere