Δυνάμει της ΠΟΛ.1257/30.11.2015 οι τροποποιητικές δηλώσεις φολορογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως την 10η Δεκεμβερίου 2015, χωρίς την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 54 Ν.4174/2013 και χωρίς τον υπολογισμό τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ίδιου Νόμου.

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere