Διαβάζετε τη σελίδα Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων νομικών προσώπων μέχρι την Πέμπτη 10/12 χωρίς πρόστιμο

Δυνάμει της ΠΟΛ.1257/30.11.2015 οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως τη 10η Δεκεμβρίου 2015, χωρίς την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 54 Ν.4174/2013 και χωρίς τον υπολογισμό τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ίδιου Νόμου.

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων νομικών προσώπων μέχρι την Πέμπτη 10/12 χωρίς πρόστιμο
νομικών προσώπων μέχρι την Πέμπτη 10/12 χωρίς πρόστιμο
10/12 χωρίς πρόστιμο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere