Διαβάζετε τη σελίδα Τρίμηνη παράταση για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6155/2017 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο τεύχος Β 364/09.02.2017, παρατείνεται για 3 ακόμη μήνες η προθεσμία υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/174) με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η οποία έληγε στις  8 Φεβρουαρίου 2017.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ως καταληκτική ημερομηνία για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης ορίζεται πλέον η 8η Μαΐου 2017.

Τρίμηνη παράταση για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων
νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Τρίμηνη παράταση
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
LinkedIn
back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere