ΠΟΛ.1036/18-3-2016:Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών
στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Ολόκληρο το κείμενο της ΠΟΛ μετά των Παραρτημάτων αυτής
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere