Διαβάζετε τη σελίδα ΠΟΛ.1036/18-3-2016:Παροχή οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ΠΟΛ.1036/18-3-2016:Παροχή οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών
στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Ολόκληρο το κείμενο της ΠΟΛ μετά των Παραρτημάτων αυτής
ΠΟΛ.1036/18-3-2016:Παροχή οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών  στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και  άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
υπαγωγής οφειλετών
Ν. 3869/2010
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και  άλλες διατάξεις
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
LinkedIn
back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere