Με βάση τη με αριθμό 2963/06.10.20 απόφαση της περιφέρειας Αττικής χορηγείται υπό

Προϋποθέσεις μη επιστρεπτέα κρατική ενίσχυση στις επιχειρήσεις του νομού Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία με μείωση των εσόδων τους.

Το ποσό της επιχορήγηςης κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρω και στη δράση δύναται να υπαχθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο finance@mbgcs.com

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere