Διαβάζετε τη σελίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Με βάση τη με αριθμό 2963/06.10.20 απόφαση της περιφέρειας Αττικής χορηγείται υπό

Προϋποθέσεις μη επιστρεπτέα κρατική ενίσχυση στις επιχειρήσεις του νομού Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία με μείωση των εσόδων τους.

Το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ και στη δράση δύναται να υπαχθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο finance@mbgcs.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19  ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19
Category
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
LinkedIn
back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere