Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, μια ηλεκτρονική αίτηση έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρχές του έτους 2019, με στόχο να καταγραφούν στις υπηρεσίες πολλές περιφερειακές ενότητες της χώρας, που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε παλιότερες καταγραφές. Υπεύθυνοι για την υποβολή δηλώσεων Φυσικά και Νομικά πρόσωπα με δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα που…

Σύμφωνα με το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών το χρηματικό ποσό που κατατίθεται σε κοινό λογαριασμό και δεν σχετίζεται με εισοδήματα που συμπεριλήφθηκαν στην φορολογική αρχή από τους συνδικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού ούτε από άλλη δηλωμένη πηγή και αιτία, θεωρείται ότι αποτελεί εισόδημα του συγκεκριμένου συνδικαιούχου στον τραπεζικό λογαρισμό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται Χρεώσεις του κοινού τραπεζικού λογαριασμού,…

Ραγδαία αύξηση στις επενδύσεις κατοικιών και εμπορικών ακινήτων σε πανευρωπαΪκό επίπεδο  κατέγραψε η Ελλάδα το 2019, κάνοντας αρκετοί λόγο για πρωτιά αυτής. Η Ελλάδα εμφανίζεται ανάμεσα στις εφτά πρώτες ευρωπαϊκές χώρες αφήνοντας πίσω της υψηλών επενδυτικών προδιαγραφών χώρες, όπως η Γερμανία. Πόλος έλξης των ξένων επενδυτών είναι η ελληνική αγορά ακινήτων, που παρά την αύξηση…

Οποιοσδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης, θα μπορεί από τις 22 Ιουλίου 2018, να δημιουργεί μία μονοπρόσωπη εταιρεία μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e– ΥΜΣ) μέσα σε μόλις 13 λεπτά. Το κόστος της υπηρεσίας είναι μηδενικό τον πρώτο χρόνο ενώ στη συνέχεια  βαίνει μειωμένο κατά 70% σε σύγκριση με το κόστος σύστασης της υπηρεσίας μίας…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere