Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης, αναστέλλεται προσωρινά από Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 έως και 27 Μαρτίου 2020, η λειτουργία όλων των δικαστηρίων (Διοικητικών, Πολιτικών, Ποινικών και Στρατιωτικών), των Εισαγγελιών της χώρας, καθώς και η διεξαγωγή πλειστηριασμών, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και προς αποφυγή κινδύνου εμφάνισης και διάδοσης του κορωναϊού (COVID-19).

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται προσωρινά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: οι δημόσιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας,

Παράλληλα, αναστέλλεται προσωρινά για το ίδιο χρονικό διάστημα, η λειτουργία των Πολιτικών Δικαστηρίων, Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, ως εξής:

α) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων και

γ) οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Eξαίρεση αποτελούν οι διαδικασίες που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων.

Τέλος, για το προσωπικό που απασχολείται στα δικαστήρια, στις Εισαγγελίες και στις σχετικές υπηρεσίες, εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere