Διαβάζετε τη σελίδα Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) στην Ελλάδα

Με τον Ν. 4624/2019, νέες ρυθμίσεις καθιερώθηκαν στην Ελλάδα, σχετικά με τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο παραπάνω νόμος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’137/29.08.2019) και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του και έπειτα.

Με την ψήφιση του εν λόγω νόμου, η Ελλάδα εφάρμοσε τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα τη Συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2016, με θέμα «Προστασία των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». Ο νόμος αποσαφηνίζει και διευκρινίζει τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ενώ ρυθμίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις και εξαιρέσεις.

Ο νόμος αναφέρει και ρυθμίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι η χρήση προσωπικών πληροφοριών από δημόσιους φορείς, η επεξεργασία γενετικών δεδομένων για σκοπούς Υγείας και Ασφάλισης και η επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια των εργασιακών-υπαλληλικών σχέσεων. Τέλος, ο Νόμος συγκεκριμενοποιεί και ρυθμίζει πλήθος εξαιρέσεων από τον Κανονισμό GDPR.

Ένα άλλο «σημείο-κλειδί» του νόμου είναι η αναγνώριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως αρμόδιο όργανο για τη συμμόρφωση στον Κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 42 αυτού.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με την καθιερωμένη Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και μοιάζει έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε παραβίαση ή προσβολή.

Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) στην Ελλάδα
Προστασία των Δεδομένων
Ελλάδα
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
LinkedIn
back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere