Σύμφωνα με την Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών γίνονται οι εξής αλλαγές:

  1. Επιτρέπεται στα φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν μέχρι σήμερα λογαριασμό διατραπεζικό, όψεως, ή καταθετικό  να ανοίξουν , καθώς επίσης και να προσθέσουν συνδικαιούχο στον λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος με τη δημιουργία νέου κωδικού πελάτη (Customer ID). Βασική προϋπόθεση να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, όπου καλείται να δηλώσει ότι δεν είναι συνδικαιούχος σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα
  2. Η ανάληψη μετρητών ανεβαίνει έως το 100% σε αντίθεση με το 50% που ίσχυε μέχρι σήμερα, το οποίο μετά τις 1/12/2017 μεταφέρεται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς που βρίσκονται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με μία διαδικασία που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
  3. Οι συναλλαγές προς το εξωτερικό για νομικά πρόσωπα ή ελεύθερους επαγγελματίες είναι επιτρεπτές για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, εν αντιθέσει με τις 10.000 που ίσχυε μέχρι σήμερα, ανά πελάτη και ανά ημέρα. Η ολοκλήρωση των συναλλαγών γίνεται μετά από προσκόμιση των τιμολογίων και των υπόλοιπων παραστατικών συνημμένα με υπεύθυνη δήλωση, όπου τα πρόσωπα αυτά δηλώνουν την γνησιότητα και την αποκλειστικότητα τους στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere