Διαβάζετε τη σελίδα Άδεια διαμονής στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής στην Ελλάδα για μια οικογένεια 2 ενηλίκων και ενός ανηλίκου παιδιού

 

 


Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες και βοηθά τους πελάτες μας να λάβουν νόμιμα άδεια παραμονής στην Ελλάδα και την Ευρώπη.


shutterstock_199870862-small

Γιατί MBGcs;

Εμπειρία


Είχαμε χρόνια εμπειρίας, βοηθώντας τους υπηκόους τρίτων χωρών με τις ερωτήσεις τους στην Ελλάδα

Ιστορίες επιτυχίας


Πολλές επιτυχημένες περιπτώσεις έκδοσης αδειών διαμονής σε όλη την Ελλάδα

Ταχύτητα


Η ομάδα μας θα βρει τον ευκολότερο και καλύτερο τρόπο για να λάβετε άδεια παραμονής στην Ελλάδα ανάλογα με την περίπτωσή σας

ΝΟΜΙΜΑ


Όλη η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ενημερώνεστε για όλα τα βήματα

shutterstock_133342997-small

Η άδεια παραμονής στην Ελλάδα σάς επιτρέπει να κάνετε τα εξής

I
Διαμονή στην Ελλάδα χωρίς περιορισμό, ενώ η άδεια είναι έγκυρη, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να γίνει φορολογικός κάτοικος

II
Ταξιδέψτε ελεύθερα εντός της ζώνης Σένγκεν

III
Μείνετε σε χώρες της ζώνης Σένγκεν για 90 (ενενήντα) ημέρες ανά εξάμηνο

IV
Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα

V
Έχετε πρόσβαση σε δημόσιες ιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

VI
Έχετε πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα

VII
Αποκτήστε ένα όχημα με ευρωπαϊκή άδεια

Ποια είναι τα βήματα της αίτησης για έκδοση άδεια παραμονής στην Ελλάδα;

✓ Συλλογή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στη χώρα διαμονής σας

✓ Τουλάχιστον μία επίσκεψη στην Ελλάδα

✓ Υπογράψτε το πληρεξούσιο

✓ Προπληρωμή του 50% του συνολικού ποσού και πληρωμή για την ιατρική ασφάλιση

✓ Τα έγγραφα μεταφράζονται και υποβάλλονται στις Αρχές

✓ Λαμβάνεται το μπλε πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι τα έγγραφα έχουν υποβληθεί

✓ Λαμβάνεται το αυτοκόλλητο άδειας παραμονής και υποβάλλεται σε επεξεργασία το υπόλοιπο 50% του συνολικού ποσού

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ενημερωθείτε σχετικά με την άδεια διαμονής σας στην Ελλάδα

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Κατηγορίες

   Α) Άδειες διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

   Β) Άδειες διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.

  • Προδιαγραφές

   Απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελλάδα και να ταξιδέψουν εντός της ζώνης Σένγκεν, χωρίς να ασκήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα.

   Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετόχου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θεωρείται επάγγελμα.

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • Β) Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για ιδιοκτήτες ακινήτων

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

   • Διαβατήριο με έγκυρη θεώρηση εισόδου οποιασδήποτε χώρας της ζώνης Σένγκεν
   • Σύμβαση αγοράς ακινήτου μαζί με την πιστοποιημένη μεταφορά της σύμβασης από το αρμόδιο κτηματολόγιο

   Ή

   • Αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης για ξενοδοχειακές μονάδες
   • Πιστοποιημένη μεταφορά από το αρμόδιο κτηματολόγιο όπου είναι καταχωρημένο το σχετικό συμβόλαιο μίσθωσης

   Ή

   • Σύμβαση αγοράς αγροτεμαχίων και γης και σύμβαση ανάδοχου για κατασκευή / αποκατάσταση κατοικιών που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων
   • Οικοδομική άδεια με το όνομα του ενδιαφερόμενου και
   • Τιμολόγια ανάδοχου μαζί με τις σχετικές αποδείξεις ή
   • Σύμβαση μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και
   • Πιστοποιητικό μεταφοράς από το αρμόδιο κτηματολόγιο
   • Πιστοποίηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού που γνωρίζει τη συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης
  • Α) Έκδοση άδειας διαμονής στην Ελλάδα για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

   Α.1) Θεώρηση τύπου Δ

   Απαιτούμενη τεκμηρίωση:

   • Διαβατήριο
   • Υγειονομικό πιστοποιητικό με τον Apostille
   • Αντίγραφο ποινικού μητρώου με τον Apostille
   • Δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) ανά μήνα, συν 20% αυτού του ποσού για τον σύζυγο και 15% για κάθε ανήλικο παιδί

   Α.2) Αφού μπείτε στην Ελλάδα με Visa Type D

   Απαιτούμενη τεκμηρίωση:

   • Αίτηση
   • Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε έντυπη μορφή, που παρουσιάζουν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με τα διαβατήρια, καθώς και σε ψηφιακή μορφή αποθηκευμένη σε CD σε μορφή γραφικών JPEG2000

   • Πιστοποιημένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου

   • Διοικητικό τέλος με τη μορφή του ηλεκτρονικού διοικητικού τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4251/2014, όπου απαιτείται

   • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού ασφαλιστή, όπου επιτρέπεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

   • Επαρκείς αποδείξεις ότι το ενδιαφερόμενο μέρος διαθέτει επαρκή προς το ζην, όσον αφορά ένα σταθερό ετήσιο εισόδημα, του οποίου το ποσό καθορίζεται από τον κοινό υπουργικό κανονισμό

  ΠΡΟΝΟΜΙΑ

  ➛ Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να γίνουν φορολογούμενοι

  ➛ Δικαίωμα διαμονής σε χώρες της ζώνης Σένγκεν για ενενήντα (90) ημέρες ανά εξάμηνο χωρίς πρόσθετη θεώρηση εισόδου

  ➛ Πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα

  ➛ Δυνατότητα απόκτησης οχήματος με ελληνική άδεια

  MBGcs
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

   Visa D (ποινικό μητρώο, απόδειξη ελάχιστου εισοδήματος 2.000,00 € / μήνα)

   Επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, εκδοθέντα στο τραπεζικό ίδρυμα, ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης και το ποσό αυτό κατατίθεται στην ελληνική τράπεζα

   Σύμβαση μίσθωσης ή σύμβαση αγοράς οποιασδήποτε τιμής.

   Επίσης, έγινε αποδεκτή η πιστωτική τιμή

   Διάρκεια δύο ετών και ανανέωση κάθε δέντρο
   Μικρά παιδιά ηλικίας έως 18 ετών
   Υποχρεωτική διαμονή έξι (6) μήνες ετησίως για ανανέωση
  • ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

   Visa C οποιασδήποτε χώρας της ζώνης Σένγκεν
   Δεν υπάρχει περιορισμός για τη διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα
   Η πώληση ή η χρηματοδοτική μίσθωση / ενοικίαση πάνω από το ποσό των 250.000,00 € αποδεικνύεται με τραπεζική συναλλαγή και πλήρη πληρωμή της τιμής
   Διάρκεια πέντε ετών
   Προστατευμένο μέλος της οικογένειας έως 21 ετών

   Δεν υπάρχει υποχρέωση διαμονής στην Ελλάδα

  ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

   1 Σύμφωνα με το Art. 16 (Α) του Ν. 4251/2014 επιτρέπεται στους επενδυτές να εισέρχονται και να διαμένουν στην Ελλάδα, αρκεί ο καθένας από αυτούς να πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον 250.000,00 €, κάτι που θα ωφελήσει την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

   2 Όσον αφορά την ίδια επένδυση, επιτρέπεται επίσης σε δέκα ξένοι υπήκοοι (στελέχη) να εισέλθουν και να διαμείνουν στην Ελλάδα. Ο ακριβής αριθμός αλλοδαπών καθορίζεται αντίστοιχα στο ποσό της επένδυσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

   3 Η αρμόδια αρχή για την απόφαση σχετικά με το είδος της επένδυσης και τα στελέχη », που αναφέρονται στην παράγραφο 2, σκοπιμότητα εισόδου και διαμονής, είναι η Διεύθυνση Ξένων Πρωτευουσών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

   Σχετική αίτηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης υποβάλλεται στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας του επενδυτή / επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων δικαιολογητικών:

   A Μια ολοκληρωμένη περίληψη που παρουσιάζει το επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με το μοντέλο της αρμόδιας υπηρεσίας, που περιλαμβάνει επίσης:

   – Οι πληροφορίες του υφιστάμενου ή υπό εγκατάσταση χρηματοοικονομικού επενδυτή (Όνομα εταιρείας, Νομική μορφή, Μέτοχος / Εταιρική δομή)

   – Το αντικείμενο της επένδυσης και μια σύντομη περιγραφή του παρεχόμενου προϊόντος / υπηρεσίας

   – Η τοποθεσία

   – Το ποσό της επένδυσης και το χρηματοοικονομικό μέσο

   – Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της επένδυσης

   – Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της επένδυσης (προβλέψεις βιωσιμότητας και ταμειακές ροές)

   – Ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν λόγω της επένδυσης

   B

   Πληροφορίες αλλοδαπών (επενδυτές και στελέχη), για τους οποίους ζητείται θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής, και συγκεκριμένα για κάθε άτομο:

   – Στοιχεία αναγνώρισης (Όνομα και επώνυμο, στοιχεία ιθαγένειας και διαβατηρίου) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

   – Η λειτουργία του ατόμου και το μέρος του που σχετίζεται με την επένδυση

   – Αναμενόμενη ώρα εισόδου και διαμονής που σχετίζεται με τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης

   Γ

   .Τεκμηρίωση της ικανότητας του επενδυτικού φορέα να καλύπτει τα επενδυτικά κεφάλαια, βάσει τριμηνιαίων καταστάσεων τραπεζικών καταθέσεων ή κινητών αξιών όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και ισολογισμούς και λογαριασμούς νομικών προσώπων.

   Η Διεύθυνση Ξένων Πρωτευουσών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξετάζει τον φάκελο της αίτησης και διαβιβάζει την πρότασή της στην αρμόδια Προξενική Αρχή.

   Σε περιπτώσεις νέων επενδύσεων από ήδη λειτουργούσες εθνικές επιχειρήσεις ή πολίτες της ΕΕ, καθώς και από αλλοδαπούς, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα, που θέλουν τα στελέχη να εισέλθουν, τότε η αίτηση υπό τα στοιχεία Α Τα Β και Γ μαζί με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται απευθείας στην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η πρόταση της εν λόγω υπηρεσίας διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή στις ελληνικές προξενικές αρχές των χωρών διαμονής των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου.

   Ο αλλοδαπός, κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου, υποβάλλει την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση του άρθρου 136 παράγραφος 1 του Ν. 4251/2014, για τη χορήγηση διαμονής άδεια στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η άδεια διαμονής εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και η απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

   Η άδεια διαμονής έχει πενταετή διάρκεια και ανανεώνεται κάθε φορά για την ίδια χρονική περίοδο, αρκεί να συνεχιστεί η υλοποίηση της επένδυσης ή της λειτουργίας της, μετά την ολοκλήρωση.

   1 Επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα έως και δέκα (10) αλλοδαπών υπηκόων, που κρίνονται απαραίτητες, ανά επένδυση, εφόσον έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου (τύπος Δ), όποτε απαιτείται, για την πραγματοποίηση επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» , με βάση την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων να συμπεριληφθεί στον Ν. 3894/2010 (Α ‘204). Η προαναφερθείσα θεώρηση χορηγείται δωρεάν, η οποία αποδεικνύεται από την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων που χαρακτηρίζει την επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και με πρόταση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων που αναφέρεται στη σχέση οι αλλοδαποί με στρατηγικό επενδυτικό όχημα.

   2 Με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας δέκα ετών στα προαναφερθέντα άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζεται όλη η προϋπόθεση.

   3 Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης . Η άδεια διαμονής εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

   4 Οι προαναφερθέντες αλλοδαποί, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 70 παράγραφος 1, μπορούν να συνοδεύονται από μέλη της οικογένειας, στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των χορηγών, και από το βοηθητικό προσωπικό σχετικά με πρόσωπα με ειδικές ανάγκες.
  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

   Οι αλλοδαποί υπήκοοι μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα, έχοντας προηγουμένως λάβει την εθνική θεώρηση εισόδου, προκειμένου να απασχοληθούν ή να διαμείνουν στη χώρα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, διακυβερνητικών συμφωνιών ή για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθνικής οικονομίας. Στην προαναφερθείσα κατηγορία συνάγονται οι ακόλουθοι αλλοδαποί:

   a Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, μέτοχοι, διευθυντές, νόμιμος εκπρόσωπος και ανώτερα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές) εταιρειών κατοίκων, καθώς και θυγατρικές και υποκαταστήματα ξένων εταιρειών που ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα. Οι προαναφερθέντες αλλοδαποί υποβάλλουν στην αρμόδια προξενική αρχή αντίγραφο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύεται ο διορισμός ή η επιλογή τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του σημειώματος της εταιρείας ή αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρεία για τη λειτουργία τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της διοίκησης ή νομικούς εκπροσώπους ή γενικούς διευθυντές ή διευθυντές. Η είσοδος και η κατοικία των αλλοδαπών, οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν ή να απασχοληθούν υπό τις προαναφερθείσες λειτουργίες σε εταιρίες μόνιμους κατοίκους, επιτρέπεται μόνον εάν η εταιρεία κατοίκων απασχολεί τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους.

   b Εργαζόμενοι σε εταιρείες, βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών ή προτάσεων των αρμόδιων ελληνικών αρχών, αρκεί να υποβάλλουν στην αρμόδια προξενική αρχή τη σχετική συμφωνία ή πρόταση των αρμόδιων αρχών μαζί με τη σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση.
   c Διοικητικό, επιχειρησιακό και τεχνικό προσωπικό εταιρειών σύμφωνα με τον Ν. 2289/1995 (Α ’27), σχετικά με τη θαλάσσια έρευνα, τη γεώτρηση και την εξόρυξη υδρογονανθράκων.
   d Προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται σε εταιρείες που υπόκεινται στις διατάξεις των Ν. 3427/2005 (Α ‘312), Ν. 378/1968 (Α’ 82) και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (Α ‘) 77), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν.2234 / 1994 (Α ‘142), καθώς και σε εταιρείες του νομοθετικού διατάγματος 2687/1953 (Α’ 317) και εταιρείες κατοίκων της ‘υπόθεσης του παρόντος , που έχουν αναλάβει την προώθηση προϊόντων και τεχνικής υποστήριξης σε ξένες εταιρείες και καταναλωτές, όσον αφορά μια επαφή υπηρεσίας ή σύμβαση εργασίας μεταξύ της ξένης εταιρείας της υπόθεσης του παρόντος με άλλους / ες. Τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία πρέπει να υποβάλουν τα εκπαιδευτικά τους προσόντα ή έγγραφα που αποδεικνύουν μια διετή εργασιακή εμπειρία στη σχετική θέση εργασίας, όπως περιγράφεται στη σύμβαση εργασίας. Από την ανωτέρω περιγραφείσα υποχρέωση υποβολής των εκπαιδευτικών προσόντων ή αποδεικτικών στοιχείων για διετή εργασιακή εμπειρία εξαιρείται το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρείες του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον η εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) υπαλλήλους.
   e Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή ορυχεία υπό τους όρους, εκτός από τον χρόνο παραμονής, περιλαμβάνονται στον επιτακτικό νόμο 448/1968 (Α ’130).

   f Αθλητές και αθλητικοί προπονητές που έχουν αναγνωριστεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, μπορούν να εγγραφούν, να μεταφερθούν ή να προσληφθούν σε αναγνωρισμένο αθλητικό σύλλογο, Sport SA ή Τμήμα Αμοιβών Αθλητών με σύμβαση εργασίας, αρκεί να έχουν θεώρηση εισόδου και να υποβάλουν στην αρμόδια προξενική αρχή έγκριση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας του σχετικού αθλητισμού, όπου απαιτείται, και επικυρωμένη από την ομοσπονδία αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.
   g Δημιουργοί πνευματικών έργων, ειδικά συγγραφείς, πρόσωπα γραμμάτων, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, αρκεί να υποβάλουν στην αρμόδια προξενική αρχή q σύμβαση εργασίας με διάρκεια μεγαλύτερη από τρεις μήνες με μια εταιρεία ή οργανισμό, του οποίου το αντικείμενο αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χρήση και τη δημιουργία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
   h Διαχειριστές της επικρατούσας θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης γνωστής θρησκείας στην Ελλάδα, οι οποίοι ασκούν αποκλειστικά τη θρησκεία τους, αρκεί να υποβάλουν στην αρμόδια προξενική αρχή πιστοποίηση του σχετικού μητροπολίτη όσον αφορά τους υπαλλήλους της επικρατούσας θρησκείας, ή πιστοποίηση από το Υπουργείο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Θρησκευτικών Υποθέσεων ή του σχετικού εκπροσώπου της γνωστής στη χώρα θρησκείας, οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι πρέπει να ασκούν αποκλειστικά τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.
   i Οι ξένοι δημοσιογράφοι τύπου διαπιστευμένοι από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριών και Επικοινωνιών ή η διαπίστευσή τους βρίσκεται σε διαδικασία, αρκεί να υποβάλουν στην αρμόδια προξενική αρχή πιστοποίηση που είναι διαπιστευμένη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριών και Επικοινωνίας

   j Μέλη ξένων αρχαιολογικών καθηγητών των οποίων η επιστημονική δραστηριότητα βρίσκεται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να εργαστούν ως προς τις δραστηριότητες της σχολής
   k Καθηγητές ξένων σχολείων που λειτουργούν με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  Άδεια διαμονής στην Ελλάδα και την Ευρώπη
  Residence Permit in Greece & Europe
  Residence Permit in Greece
  Residence Permit
  Άδεια διαμονής στην Ελλάδα
  Άδεια διαμονής στην Ευρώπη