Δυνάμει του Ν. 4332/2015 τροποποιήθηκε ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας, δίνοντας τη δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας σε ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν και φοιτούν στην Ελλάδα και σε αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ή από σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας. Ειδικότερα, βάσει των νέων διατάξεων, διακρίνονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες:…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere